W środę 18 września podczas spotkania zakonnych referentów misyjnych i misyjnych animatorów bp Grzegorz Olszowski ogłosił powołanie Wydziału ds. Misji Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Rady tegoż Wydziału.

W związku z funkcjonowaniem nowego Wydziału uruchomione zostało biuro Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej (czynne we wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 12.00). To konkretny owoc II Synodu Archidiecezji Katowickiej.