210.    Niniejsze ZASADY zostały zatwierdzone:

  • w archidiecezji katowickiej dekretem nr VAI-27/22,
  • w diecezji gliwickiej dekretem nr 203/22/A,
    i obowiązują w obu diecezjach od dnia 1 kwietnia 2022 przez pięć lat

211.    Po upływie czterech lat obowiązywania dokument powinien zostać poddany ewaluacji i – w razie potrzeby – poprawiony lub uaktualniony.
212.    DELEGAT dba o aktualność danych zawartych w Załączniku nr 1 (na stronach internetowych DIECEZJI uaktualnia je bezzwłocznie po każdej zmianie).