Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Zuzanna Wojciech (74 lata), siostra księdza Jacka Wojciecha, emerytowanego proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Lidia Krasek, mama śp. księdza Bronisława Kraska.

Z przykrością zawiadamiamy, że 28 lipca zmarła śp. Elżbieta Domańska, mama księdza Dawida Domańskiego, wikariusza w Rybniku - Popielowie.

Z przykrością zawiadamiamy, że 21 lipca zmarła śp. Barbara Walczyńska (65 lat), mama ks. Michała Walczyńskiego, wikariusza w Suszcu.

Z przykrością zawiadamiamy, że 19 lipca zmarł ks. Herbert Henslok, sercanin pochodzący z Bierunia Nowego.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.