Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Marcin KLIMERA, lat 33, brat księdza Dawida KLIMERY (rocznik święceń 2012), wikariusza Parafii Świętego Floriana w Chorzowie.

Z przykrością zawiadamiamy, że 20 listopada 2023 r. w wieku 67 lat i w 42. roku kapłaństwa zmarł śp. ksiądz Jacek Nowak z rocznika święceń 1982.

Z przykrością zawiadamiamy, że dziś, tj. 23 listopada 2023 r. zmarł śp. ksiądz Tadeusz STACHOŃ, lat 69, rocznik święceń 1980, emerytowany proboszcz Parafii Bożego Ciała w Jankowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarła śp. Kornelia Strzoda, siostra ks. Jerzego Strzody, pochodzącego z naszej archidiecezji.

Z przykrością zawiadamiamy, że  zmarł śp. Gerard SZEWCZYK, lat 84, ojciec ks. Leszka SZEWCZYKA, wykładowcy na Wydziale Teologicznym UŚ oraz rezydenta Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.